Varför finns egentligen BDSMinstitutet?

Posted · Add Comment

Det finns många människor som har tankar och funderingar kring det som vanligtvis kallas BDSM (Bondage, Dominance/Discipline, Submission/Sadism, Masochism). En del av dessa människor har väldigt klart för sig vad det innebär för dem, medan andra känner att de inte riktigt vet vad det handlar om. BDSM är ett begrepp som både förenar och delar människor på olika sätt […]