Just nu befinner sig en av BDSMinstitutets medlemmar på andra sidan Atlanten, i New York, för att bygga en bro som i en förlängning innebär ett utbyte av kunskap och erfarenhet. I praktiken innebär det att BDSMinstitutet kommer att få möjlighet att ta hit föreläsare från den amerikanska BDSM-kulturen, vilket vi ser som en välkommen vitamininjektion för den svenska BDSM-kulturen.

Den svenska BDSM-kulturen är i vissa avseenden väletablerad, men ung i andra.

När det gäller kunskapsspridning så är den extremt ung.

Utbildningsinsatser som genomförs av BDSM-utövare för BDSM-utövare eller andra intresserade möts ofta av skepticism och ifrågasättande om vem som är mest lämpad till att lära ut. Att vara skeptisk är en nödvändighet i all kunskapsproduktion, men det är stor skillnad på att ifrågasätta kunskapen som förmedlas och att ifrågasätta själva utbildningsinsatsen.

De flesta “skeptiker” inom BDSM-kulturen ägnar sig åt det sistnämnda.

Den stora frågan, vem har rätt att lära ut, är väldigt enkel att svara på: Alla människor har alltid något att lära ut.

Alla människor har erfarenhet av något som är värt att lära ut och alla har något att lära sig. Det finns dock “skeptiker” som hävdar att det är farligt att människor lär ut vissa saker eftersom det innebär att människor kan skadas eller råka illa ut, som ett slags “tänk på barnen”-argument riktat mot vuxna människor.

Vi som arbetar med BDSMinstitutet tror på människors naturliga förmåga att tänka kritiskt och att människor kan vidareutveckla sitt kritiska tänkande genom att delta i workshops och seminarium om BDSM.

Att uppnå kunskap genom att inte få ta del av olika perspektiv är en motsägelse i sig själv vilket en del “skeptiker” tycks glömma när de hävdar att den kunskap som förmedlas är farlig.

Därför bygger BDSMinstitutet en bro över brokiga vatten på många sätt, men framför allt genom att bidra med flera olika perspektiv. Kunskap får aldrig bli likriktad, censurerad eller ensidig. Den skall förbli mångfacetterad, motsägelsefull och skapa diskussion, men framför allt så skall den få människor att tänka på så många olika sätt som möjligt.

Det är grunden för allt kritiskt tänkande.