Om BDSMinstitutet

BDSMinstitutet är en ideell tankesmedja som verkar för att skapa debatt, opinionsbildning och kunskapsspridning i frågor som rör samtyckta relationer och praktiker som innehåller någon form av Maktförskjutning.

Begreppet samtyckt Maktförskjutning har sitt ursprung i paraplybegreppet BDSM som innefattar begreppen:

Bondage & Disciplin (B & D)
Dominance & Submission (D/s)
Sadism & Masochism (S & M)

BDSMinstitutet har valt att sammanfatta begreppet BDSM, som innehåller en blanding av relationsformer och praktiker, med begreppet samtyckt Maktförskjutning.
BDSMinstitutet har som uppgift att:

  1. Slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter och friheter när det gäller samtyckt Maktförskjutning i förhållande till WHOs definition av sexualitet.
  2. Bistå med kunskap om samtyckt Maktförskjutning och relationsformer samt praktiker som finns inom ramen för detta begrepp.

  3. Medvetandegöra de normer som finns inom de relationsformer och sexuella praktiker som är kopplade till begreppet samtyckt Maktförskjutning.

  4. Verka för forskning kring relationsformer och praktiker som bygger på samtyckt maktförskjutning.

BDSMinstitutet verkar för sprida kunskap genom opinionsbildning, seminarieverksamhet och andra informationskampanjer. Man erbjuder föreläsningar, uttalanden och upplysning till media, myndigheter och andra aktörer i samhället samt privatpersoner.

Kontakta info@bdsminstitutet.se för ytterligare information.

BDSMinstitutet är partipolitiskt obundet och utgår från tanken att alla människor, oavsett personliga egenskaper eller åsikter, har rätt att delta i samtyckta relationer och aktiviteter som bygger på Maktförskjutning.