Det finns många människor som har tankar och funderingar kring det som vanligtvis kallas BDSM (Bondage, Dominance/Discipline, Submission/Sadism, Masochism). En del av dessa människor har väldigt klart för sig vad det innebär för dem, medan andra känner att de inte riktigt vet vad det handlar om.

BDSM är ett begrepp som både förenar och delar människor på olika sätt. Människor som sysslar med BDSM har ofta mycket gemensamt med andra människor som också sysslar med samma sak. Det finns också människor som tycker att BDSM är skrämmande på olika sätt och det finns människor som anser att andra människor som sysslar med BDSM är farliga och sjuka.

I media får vi ofta en bild av att BDSM spännande, farligt och något som kombineras med begrepp som “våld” och “sex”. Löpsedlarna haglar över oss, fyllda med laddade ord när rättsfallen prövas och journalistkåren vänder ut och in på sexchattar, sexnoveller och andra digitala kåtsmulor som de involverade parterna lämnat efter sig på nätet.

Det finns helt enkelt många fragmentariska bilder av vad BDSM handlar om, men allt för sällan är dessa fragment förmedlade av människor som sysslar med BDSM eller lever med samtyckta maktförskjutningsrelationer.

Att leva med BDSM eller i en samtyckt maktförskjutningsrelation är för många något som är intimt och privat, det är inget man öppnar upp för omvärlden. Människor som sysslar med BDSM umgås med andra människor som sysslar med BDSM och berättar i regel inte om sin sexualitet för andra människor som inte sysslar med BDSM.

I snittytan mellan den enskilde individens privata och journalistikens sensationssökande uppstår det fördomar.

Det uppstår uppfattningar om hur människor som sysslar med BDSM är som individer. Det skapas ständiga freak shows på löpsedlar och i TV-progam som påstår sig fungera som ett tittskåp in i den annars så tillslutna BDSM-kulturen.

Allt är fragment av extremer vars syfte aldrig är att återspegla den mångfald som finns inom den svenska BDSM-kulturen.

Det saknas en bredare bild av BDSM, en bild som går bortom rubrikernas “pisk”, “smisk” och “våldssex”. Det saknas berättelser från människor som lever med BDSM på olika sätt, berättelser som bidrar till både kunskap och mångfald istället för fribiljetter till en freak show där BDSM-utövarna är föreställningens huvudnummer.

Det saknas både bilder och berättelser.

Därför skapades BDSMinstitutet.

BDSMinstitutet är en ideell tankesmedja vars kärna består av erfarna BDSM-utövare som utbildat, debatterat och rådgivit i frågor som berör BDSM på olika sätt under många år. Det är människor som har en vana av att möta olika typer av frågeställningar som kommer från allmänheten eller olika aktörer som möter BDSM-utövare i sin verksamhet.

För alla som är involverade i BDSMinstitutet är det viktigt att möta de fördomar som byggs upp kring BDSM-utövare och deras sexualitet, samtidigt som rätten till det privata bevaras och försvaras.

Därför verkar BDSMinstitutet för kunskapsförmedling, upplysning, debatt, opinionsbildning i frågor som berör BDSM och samtyckta maktförskjutningsrelationer via en dialog med allmänheten och olika aktörer som finns i samhället.

Det är dags att ersätta fördomarna med kunskap.