Mollena Williams har besökt Sverige och därför bjuder BDSMinstitutet in dig till att lyssna på en föreläsning där hon berättar om sin personliga resa.

När Mollena Williams befinner sig i ett rum, så är hennes energi påtaglig och hennes närvaro bedövande.

Det är tydligt att hon är en stark slav.

Det är en kontroversiell benämning eftersom Mollena Williams är en färgad kvinna. Får man kalla någon som är färgad för “slav”, får vi ens tänka tanken? Samvete och funderingar flyger fram och tillbaka under tiden som Mollena entusiastiskt berättar om sin resa mot att bli en stark och självreflekterande slav.

Hon berättar om kontroversen som hon skapade inom den amerikanska BDSM-scenen i samma ögonblick som hon bestämde sig för att vara sig ärlig mot sig själv och bejaka sin önskan om att ägna sig åt Racial Play, en aktivitet där parterna under samtycke experimenterar med rasistiska strukturer och begrepp.

Mollena upprepar vid ett flertal tillfällen att vara bottom, undergiven eller slav kräver en styrka. När Mollena får frågan om det inte skapar en svaghet i en relation, när någon lämnar över kontrollen till en annan person, så svarar hon väldigt tydligt och skarpsinnigt. Mollena är övertygad om att det krävs en styrka, som man låter någon annan kontrollera, för att skapa en framgångsrik maktförskjutning. Därför är framgångsrika bottoms, undergivna och slavar starka människor som har identifierat och bejakat sina behov.

När man tittar på Mollena Williams så utstrålar hon precis det som hon pratar om, en inre styrka och en tydlighet.

Hon håller huvudet högt med stolthet i blicken, trots att hon har valt att benämna sig själv som slav, Mollena Williams är en person som är stolt över vem hon är.